الدالات الأساسية لإكسل Excel Formula

شرح الدالات الأساسية لبرنامج الأكسل

Book Details
  • Category: برمجيات
  • Doc Type: PDF [ Portable Document Format ]
  • Count Of Pages: 62
  • Size: 7.75 MB
  • md5 : c38a11945367e445cc4345251bca60c8
  • Create at : 2 years ago
  • Downloaded: 13344
  • Last Updated: 2023-09-27 05:50:49